ATGAL 8 savaitė. Viena namuose: vorienė

Vaikai atostogauja. Aš tyrinėju aplinką.

Einu ir žiū - ant grindinio mūsų kieme kažkas balto kruta. Vos milimetro dydžio - bet aš jau išmokau būti pastabi, nes tik žiūrėdamas gali pamatyti stebūklus aplinkoje (ačiū Charlotte Mason..). Pasilenkiau apžiūrėti  - ogi tai mama vorienė neša savo kiaušinių maišelį (štai kaip pravertė Šarlotės voratinklis!).

Vorienė skuba, nes aplink pilna skuzdelių ir jos nesnaudžia - puola mama su maišeliu. Žiū vorienę nubloškė kažkur į šalį ir kėsinasi į maišelį. Šičia aš padariau kai ką, ko dar nesu gyvenime dariusi (ir apskritai, tikras gamtos stebėtojas, pasak Aurimo, net ir neturėtų to daryti). Išvaikiau plėšrūnes skruzdeles, šapeliu atsargiai paliečiau kaiušinių maišelį (atsiminiau iš Šarlotės viratinklio, kad tie maišeliai būna lipnūs), jis prilipo ir aš jį nunešiau prie vorienės. Vorienė tuo tarpu pasimetusi ropojo į priešingą pusę (paliko savo maišelį, pagalvojau). Vos tik padėjau maišelį prie jos, ji puolė jį, apsikabino savo aštuoniomis kojomis ir vėl ėmė inirtingai kažkur tempti. Vėl prisiminiau Šarlotę. Juk knygoje Vilburis Šarlotės maišelį užkėlė į pačią saugiausią tvarto vietą, todėl aš padariau tą patį – lapeliu nunešiau vorienę su būsimais voriukais ant tujos šakelės.

Čia prasidėjo stebūklingas reginys. Vorienė regis pagavo kampą ir nesnaudė nė sekundės. Ji prilipino maišelį prie tujos šakelės, o pati ėmė austi gijas nuo šakelės ant šakelės.Daro voratinklį, galvotumėte? Kuria namus? Ne! Tomis gijomis ji ėmė ridenti maišelį tolyn į krūmo tankmę. Ji audė ne voratinklš, o tiltus. Galiausiai vieno tilto vidury prilipino maišelį, pailsėjo ir iškeliavo maisto ieškot. Na turbūt maisto ieškot, nes kaip gi kitaip atgauti jėgas po tokio sunkaus darbo? Vorienė dingo tujos raizgalynėje, o aš likau sužavėta viso šio reginio. Tuomet pasijutau kalta, kad vorienę su būsimais voriukais atnešiau būtent ant tujos - kur nyku ir jokios musės neatskrenda, todėl dar gerą pusvalandį bandžiau sugauti musę ir pakišt pavargusiai mamai grobį tiesiai po nosim, bet musės taip ir nepagavau. Užtat žolėse radau vabalienę su keturiais vabaliukais bei dar kelis vorų maišelius.

Namie youtube pažiūrėjau video apie vorus. Štai šitame vaizduojama vorienė mezganti maišelį ir dedanti į jį kiaušinius. Magical.

Kaip mokomės matematikos. Singapore Math programa