8 savaitė. Viena namuose: vorienė

Vaikai atostogauja. Aš tyrinėju aplinką. Einu ir žiū - ant grindinio mūsų kieme kažkas balto kruta. Vos milimetro dydžio - bet aš jau išmokau būti pastabi, nes tik žiūrėdamas gali pamatyti stebūklus aplinkoje (ačiū Charlotte Mason..). Pasilenkiau apžiūrėti  - ogi tai mama vorienė neša savo kiaušinių maišelį (štai kaip pravertė Šarlotės voratinklis!). Vorienė...
35-36 savaitė. Truputis ledo, kažkiek gulbių, šiek tiek negalavimų, žiupsnelis netvarkos ir daug...daug... Pepės Ilgakojinės